KRIZOVÁ LINKA: +420 603 210 999 PO, ST , PÁ 8-20 hod

Pomáháme jednotlivcům, párům 
a rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Nezůstávejte se svým trápením sami!

Našim posláním je poskytovat sociální, právní a psychologickou pomoc a podporu jedincům, párům a rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci

Co můžete očekávat:

~ Odborný, individuální a rovný přístup ~ Vytvoření prostředí bezpečí a důvěry ~ Spolupráci s dalšími odborníky ~ Bezplatné poskytování služeb ~ Možnost vystupovat anonymně ~ Časovou a místní dostupnost

Pomáháme již od roku 1995

Historie Poradny Rožnov sahá do roku 1995, přičemž původní název byl Poradna pro ženy a dívky. Poradna Rožnov je součástí organizace ONŽ- pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s., která vznikla v roce 1990 s cílem probouzet vědomí úcty k životu, pomáhat ženám, matkám a rodinám v obtížných životních a krizových situacích, spojených s těhotenstvím, mateřstvím a partnerskými vztahy a současně naplňovat myšlenku komplexní pomoci a prevence.

Ke stažení 

Registrace:

Od r. 2014: spolkový rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 573

do r. 2014: Registrace u MV ČR - VSP/1-1153/90-R Rok vzniku: 1990