Podívejte se, co se u nás děje  

Děkujeme Sdružení přátel ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm za zařazení Poradny Rožnov do série adventních koncertů. Ten první se konal v neděli 3. prosince. Vybralo se 9 481 Kč, které předal pan ředitel ZUŠ, Petr Hofman. Dar použijeme na dovybavení terapeutického pískoviště, zakoupení materiálu pro Tvořivé dílny a také na pokrytí nákladů v preventivní...

Máme radost z krásné předvánoční akce! Pracovníci ze všech odborů MÚ Rožnov si vybrali vždy konkrétní rodinu a nakoupili dárky pro děti podle jejich přání. Moc nás těší, že můžeme dárky předat do rodin, kterým pomáháme v jejich těžké životní situaci.

Milí přátelé a příznivci, srdečně zveme na adventní koncert o první adventní neděli 3. prosince. Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu práce ve prospěch klientek a klientů Poradny Rožnov. Těšíme se na setkání!

Zapojili jsme se do projektu Výdejny potravinových bank ČR (CZ.03.02.02/00/22_100/0001396), který je spolufinancován Evropskou unií.