Základní služby:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Jedná se o sociální, psychologickou a právní podporu a pomoc při řešení tíživých životních situací, ve kterých se člověk (pár, rodina) během svého života ocitá. 

Nabízíme:

 • Orientaci a pomoc v sociálně právních otázkách týkajících se rodiny a jednotlivce - dávky, kontakty na úřady a další odborníky
 • Poradenství v otázkách rodinného práva - rozvod, úprava péče o děti, výživné, určení otcovství, dohody rodičů a návrhy k soudu
 • Edukaci rodičů a poradenství rodičům v rozchodu, podporu při uzavírání rodičovských dohod
 • Rodinnou mediaci - mimosoudní řešení sporů
 • Podporu při setkávání rodiče s dítětem / dětmi
 • Poradenství lidem se závislostí i jejich rodinným příslušníkům
 • Dluhové poradenství
 • Pomoc při hledání dočasného nebo nouzového ubytování
 • Pomoc při hledání řešení s problémy při výchově dětí
 • Pomoc při orientaci v komplikovaných rodinných, manželských a partnerských vztazích
 • Poradenství v krizové situaci
 • Zprostředkování další odborné pomoci, doprovázení na úřady a organizace

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

Podporujeme rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Služba probíhá především v přirozeném prostředí rodiny.

Nabízíme:

 •  Podporu rodičů ve výchově dětí a v péči o ně
 •  Pomoc při zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi i v rámci širší rodiny
 • Pomoc s domácím hospodařením, poradenství při zadluženosti
 •  Doprovázení při jednání na úřadech a jiných institucích
 •  Podporu při hledání bydlení, zaměstnání, vyřízení dávek apod.
 •  Podporu a pomoc při doučování dětí za přispění dobrovolníků
 •  Zprostředkování kontaktů na jiné odborníky, organizace, veřejné subjekty
 • Poskytování psychické podpory včetně dlouhodobého doprovázení 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC

Jsme pro vás k dispozici každé pondělí, středu a pátek v čase od 8 do 20h:

+420 603 210 999

(PRO)RODINNÉ PROVÁZENÍ

Pomáháme v oblasti rodinných vztahů a těhotenství. Pro zvládnutí náročných životních situací nabízíme krátkodobou terapeutickou podporu, která pomůže překonat krizi. Další možností je dlouhodobé terapeutické provázení. Služba je poskytována jednotlivcům, párům, rodinám.

Nabízíme:

 • Krátkodobé i dlouhodobé psychoterapeutické doprovázení
 • Koučování - hledání řešení, změny, cíle formou rozhovoru
 • Pomoc a podporu v období těhotenství pokud vám chybí opora v otci dítěte, ve vlastní rodině nebo pokud se nacházíte v jiné obtížné situaci
 • Pomoc a poradenství v situaci neplánovaného těhotenství
 • Edukaci ohledně symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství (zaučení, vyhodnocení grafů)
 • Materiální pomoc formou zapůjčení kojenecké výbavičky, kočárku, postýlky, krmící židličky, oblečení... (podle aktuálních možností poradny)
 • Potravinovou pomoc ve spolupráci s Potravinovou bankou
 • Zapůjčení odborné literatury

Doplňkové služby:

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKOVÝ PROGRAM PRO ZŠ A SŠ

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY PRO RODIČE

Besedy na téma rodičovství, výchovy dětí, partnerských vztahů, hranic, komunikace, sebehodnoty jsou pořádány v mateřském centru, během táborů a komunitních setkávání.


MATEŘSKÉ CENTRUM DOMEČEK

Mateřské centrum je určeno pro matky (otce, prarodiče) s dětmi 0-5 let. Setkávání probíhají 2x týdně dopoledne, vždy v úterý a ve čtvrtek od 9-11,30 hod dle aktuálního programu. Je zde pro Vás možnost popovídání si, tvoření a hraní, besedy nebo si s dětmi můžete zacvičit. Setkání probíhají v herně v prostorách poradny i venku. Vstupné 30 Kč na rodinu.


 TVOŘIVÉ DÍLNY

Tvořivé dílny jsou určeny jednotlivcům, rodičům i dětem napříč generacemi. Během pravidelných setkání při výtvarných aktivitách, či arteterapii se posiluje jejich vlastní hodnota a rozvíjí se osobní dovednosti. Je zde prostor pro relaxaci a možnost sdílení ve skupině.


MATERIÁLNÍ POMOC

Zprostředkováváme materiální pomoc (dětské oblečení, obuv, hračky) v zachovalém stavu. Příjem a výdej materiální pomoci probíhá jen na základě předchozí domluvy v prostorách poradny. 


POTRAVINOVÁ POMOC