Jak přispět?

Chcete-li nám pomoci finančně, můžete tak učinit kdykoliv jednorázově, a to osobně v poradně nebo formou bankovního převodu. Nejjednodušším a zároveň nejefektivnějším způsobem je pak forma měsíčního trvalého příkazu dle vašich možností.

Číslo bankovního účtu je: 102849099/0300

Číslo bankovního účtu pro účel veřejné sbírky ve prospěch ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s.:   2902280178/2010

Číslo transparentního účtu: 2401732826/2010, VS 500 materiální pomoc pro jednotlivce, rodinu v krizi - jedná se o přímou pomoc klientům v tíživé životní situaci 

Nákup na internetu

Naši organizaci můžete jednoduše podpořit také nákupem v mnoha e-shopech. Část peněz z vaší útraty bude darována nám a vy nezaplatíte ani korunu navíc. Stačí, když své nákupy provedete přes portál GIVT.

Je to jednoduché a zabere vám to jen několik vteřin vašeho času. 

Materiální pomoc

Můžete podpořit naši práci pro jednotlivce a rodiny v krizové situaci nákupem základních trvanlivých potravin, hygieny nebo výživy pro děti? 

Máte doma dětské nebo kojenecké oblečení, kočárek nebo postýlku, které už nepotřebujete?

Příjem a výdej materiální pomoci probíhá v prostorách poradny po předchozí domluvě. Velmi děkujeme! 


NAŠI PARTNEŘI 

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • Zlínský kraj - finanční podpora z programu: Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
  • sdružení Mikroregion Rožnovsko
  • Město Rožnov pod Radhoštěm, Město Zubří, Obec Vigantice, Obec Hutisko - Solanec, Obec Horní Bečva, Obec Prostřední Bečva, Obec Dolní Bečva, Obec Valašská Bystřice, Obec Vidče
  • Myonic s.r.o., ON Semiconductor Rožnov p. R., Vakuum Servis Rožnov p. R., ROBE lighting s.r.o., Monoc Ventures, a. s., J.T.O. systém, s.r.o.
  • JUDr. Danuška Grygarová, Mgr. Jana Fusková, Jana Vítková, Ing. Martin Pochylý, Ing. Pavel Špatný
  • Dobrovolníci z řad studentů i dospělých, sympatizanti a nejmenovaní dárci a podporovatelé poradny. Spolupracující organizace a úřady


Pravidla pro přijímání darů 

~ ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s., je nezisková organizace. Poskytuje poradenství osobám v obtížných životních situacích a další služby, k jejichž pokrytí využívá nejrůznější zdroje jako jsou dotace a granty ze státního rozpočtu, státní správy, samosprávy, nadací, a také dary fyzických a právnických osob. Finanční i hmotné dary slouží k zajištění co nejkvalitnějších služeb pro klienty.

~ Naše služby jsou pro klienty bezplatné, a proto nejsou podmiňovány přijetím daru od klientů.~

~ Přijetí daru nemá vliv na kvalitu poskytování služby klientovi ani na postoje a chování pracovníků ke klientům a jejich rodinám.

~ Dary mohou být anonymní.

~ Dar může být odmítnut, pokud dárce podniká aktivity spojené s násilím a potlačováním lidských práv a svobod, podmiňuje-li dárce dar protislužbou nebo zvýhodněním, anebo jedná-li se o hmotný dar či službu, kterou poradna nemůže využít k zajištění svého provozu ani k poskytování služeb. Poradna může dar odmítnout také bez udání důvodu.

~ Finanční dary se přijímají převodem na bankovní účet, poštovní složenkou na adresu organizace nebo na účet, vkladem hotovosti do pokladny. V případě konání veřejné sbírky také vložením do sbírkové pokladničky. Aktuální kontakty jsou zveřejněny na všech tištěných materiálech ONŽ a poraden, na webových stránkách nebo mohou být na požádání předány osobně, poštou, emailem nebo telefonicky.

~ Finanční dary jsou řádně zaevidovány v účetnictví organizace. Přijetí finanční hotovosti do pokladny je potvrzeno vystavením příjmového dokladu. Dárci je po dohodě vyhotovena smlouva o daru, v níž může být specifikován účel jeho využití. Na žádost dárce lze vystavit potvrzení pro odpočet ze základu daně dle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

~ Hmotné dary na provoz poradny (technické vybavení, kancelářské potřeby apod.) jsou finančně oceněny podle bazarových cen a zaevidovány v inventárním seznamu.

~ S těmito pravidly jsou seznámeni všichni pracovníci poradny a všichni dárci.