Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

Program je financován z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím individuálního projektu Zlínského kraje.

Cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

Pořízení vybavení pro kvalitnější a efektivnější poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Poradně Rožnov

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních služeb pro danou cílovou skupinu. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování sociální služby. 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011735Pořízení vybavení pro kvalitnější a efektivnější poskytování sociálních služeb v Poradně Rožnov 

Cílem projektu je zvýšení efektivity a kvality poskytovaných sociálních služeb v Poradně Rožnov. Cíle bude dosaženo prostřednictvím obnovy a zkvalitnění zázemí pro poskytování ambulantní a terénní sociální služby pro cílovou skupinu - a to prostřednictvím nákupu a obnovy vybavení pro poskytování sociálních služeb.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011735

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství

Doba realizace projektu:  od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022.

Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření inovativní metodiky sociální práce určené
pro sociální pracovníky, kteří pracují s rodiči v rozvodu,
popř. rozpadu nesezdaného soužití (především v rámci odborného sociálního poradenství).

Metodika posílí odborné kompetence sociálních pracovníků pro edukaci rodičů,
informuje je o procesu opatrovnického řízení, jaké informace je rodičům potřeba sdělit,
jak rodiče/děti na soud připravit.

Příjemcem projektu je Cochem.cz, z. s. a je realizován v partnerství s organizací
ONŽ- pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Výdejna potravinových bank ČR

Zapojili jsme se do projektu Výdejny potravinových bank ČR (CZ.03.02.02/00/22_100/0001396), který je spolufinancován Evropskou unií.

Pomoc je určena především pro rodiče samoživitele, vícečetné rodiny, děti a mladistvé v nepříznivé životní situaci, seniory, invalidy a další osoby sociálně vyloučené nebo žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Do výdejny se může dostavit člověk pouze na základě doporučení obce / města / neziskové organizace.

Periodická pomoc bude formou potravinových balíčků připravených v Potravinové bance ve Zlínském kraji. Balíček bude připravován z aktuálně dostupného sortimentu a to vč. základní drogerie.