Nabízíme a poskytujeme pomoc ženám v obtížných životních situacích

Pomáháme ženám, rodinám, partnerům v náročných, obtížných i nečekaných životních situacích: 

neplánovaného, nechtěného těhotenství, plánování rodičovství, péče o dítě, partnerských krizí, domácího násilí, rozvodu a výživného. Klientelu tvoří osamělé matky, svobodné ženy a dívky, vdané ženy, v menší míře muži-partneři. Daná situace, období s sebou často nese množství souvisejících problémů osobních, partnerských, rodinných, sociálních, pracovních, bytových, finančních a vyžaduje komplexní přístup při pomoci s jejich řešením. Cílem je, aby se klientky lépe orientovaly ve své situaci, získaly informace o svých nárocích, jak a kde je uplatnit, měly představu možného řešení svých problémů, byly informovány, byla jim poskytnuta dostačující intervence a pomoc i k zaktivizování vnitřních zdrojů,zprostředkován kontakt na další pomoc.

Služba pomáhá zlepšit životní podmínky a zmírnit dopady tíživé situace sociálně znevýhodněným ženám a ženám v krizi, potažmo celé jejich rodiny. Poskytujeme také materiální pomoc (základní výbavička a potřeby pro děti).

Důležitá je prostě lidská podpora, poskytnutí odborné pomoci v příjemném prostředí a individuální citlivý přístup, flexibilita, dlouhodobost. Vytváříme prostředí bezpečí a důvěry. Ženy zde ventilují své starosti, nejistoty, problémy s výchovou, vztahy apod. Vedeme ženy k pozvolnému vytyčování a uplatňování reálných a zdravých cílů.

Poskytujeme :

  • Odborné sociální poradenství - Informace o nárocích a dávkách, pomoc při hledání přechodného ubytování - azylové domy, pomoc se sepisováním návrhů k soudu v oblasti rodinného práva
  • Prorodinné terapeutické provázení - vztahové, výchovné problémy - podpora, dlouhodobé provázení
  • Sociální pomoc nastávajícím matkám v tísni - díky darům můžeme poskytovat materiální pomoc formou zapůjčení kočárku, postýlky (podle aktuálních možností poradny), darováním kojenecké výbavičky, těhotenského oblečení.

  • Zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s různými odborníky - nedílnou součástí naší práce je spolupráce s dalšími organizacemi a odborníky z oborů (psychologie, práva).